Người nước ngoài định cư lâu dài tại Việt Nam là cơ data cho các nhà đầu tư bất động sản trong nước